Prof. Dr C. Lakshminarasimhan, Honourary Chairman 

Prof. P. N. Raju, Honourary Vice Chairman 

Dr. S. Seshadri, Honourary Secretary

Dr. G. Dharanivasan, Joint Secretary

Mr. C. Muthunayagam, Administration Head

 

 Prof. Dr. P. Thevanathan, Director

Shri D. K. Raju, Senior Mentor

Shri G. Venkatramani, Member

Dr. Shareefa Talha, Coordinator – Nutrition and Dietetics

Advisory Board

Prof. Dr V.V. Subramanian

Prof. Dr. T. S. Chandra

Prof.Dr.K.G. Sivaramakrishnan

Dr S. Janarthanan

Dr K. Kathiravan

Dr P. Natarajan

K. Anbazhagan

  B. Sridhar

Associate

Dr Shanthi Sathappan