Prof. Dr C. Lakshminarasimhan

Prof. Dr C. Lakshminarasimhan

Honourary Chairman
Prof. P. N. Raju

Prof. P. N. Raju

Honourary Vice Chairman
Dr S. Seshadri

Dr S. Seshadri

Secretary
Dr G. Dharanivasan

Dr G. Dharanivasan

Joint Secretary
Mr C. Muthunayagam

Mr C. Muthunayagam

Administration Head
Dr Shareefa Talha

Dr Shareefa Talha

Coordinator - Nutrition and Dietetics
Prof. Dr P. Thevanathan

Prof. Dr P. Thevanathan

Director
Shri. D.K. Raju

Shri. D.K. Raju

Senior Mentor
Dr P. Natarajan

Dr P. Natarajan

Advisory Board
Shri. G. Venkatramani

Shri. G. Venkatramani

Member
Dr K. Kathiravan

Dr K. Kathiravan

Advisory Board
Dr S. Janarthanan

Dr S. Janarthanan

Advisory Board
Prof.Dr.K.G. Sivaramakrishnan

Prof.Dr.K.G. Sivaramakrishnan

Advisory Board
Prof. Dr. T. S. Chandra

Prof. Dr. T. S. Chandra

Advisory Board
B. Sridhar

B. Sridhar

Advisory Board
K. Anbazhagan

K. Anbazhagan

Advisory Board
Prof. Dr V.V. Subramanian

Prof. Dr V.V. Subramanian

Advisory Board
Dr Shanthi Sathappan

Dr Shanthi Sathappan

Associate