Chairman

Prof. Dr C. Lakshminarasimhan

  Vice Chairman 

Prof. Dr P. N. Raju

Secretary

Joint Secretary

Dr G. Dharanivasan
Mr C. Muthunayagam
Shri. D.K. Raju
Shri. G. Venkatramani